– På vegne av medlemmene takker vi Nofima, ved avtroppende leder programråd Morgan Lillegård og avtroppende prosjektleder Trond Arne Kongsli, for utviklingen av AMF og for godt samarbeid ved overtakelsen, sier regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer.

Arktisk Maring Forum

F.v Morgan Lillegård, Trond Arne Kongsli, Vibeke Tannvik, Christian Chramer [les mer…]

Olje i nordTirsdag 14. april inviterer Arktisk Marint Forum til frokostmøte på Radisson Blu i Tromsø hvor tema er oljeaktiviteter i nord.

 

KnutsenTil å foredra om dette har vi fått Stig-Morten Knutsen som er leder av Oljedirektoratets kontor i Harstad. Oljedirektoratet er ansvarlig for ressursforvaltningen av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. En svært stor del av norsk sokkel er i Arktis. Diskusjon og meninger om petroleumsressurser i Arktiske er knyttet til en rekke forhold, inklusive miljø, kostnader, sikkerhet / trygge operasjoner, klima etc. Omfanget og tidsaspektet ved eventuell petroleumsvirksomhet i nord har mange usikkerheter. Men Norge er langt fra det eneste land med interesser i Arktis, og uavhengig av hvordan vi forvalter norsk sokkel, så vil andre land kunne se annerledes på utnyttelse av naturressurser i disse områdene. Dette kan Norge betrakte som en trussel, eller som en mulighet.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til frokostmøte med et spennende og meget relevant tema i disse tider. Invitasjon til møtet kan lastes ned her innkalling 14042015 amf

Påmelding til trond.kongsli@nofima.no innen mandag 13. april kl 14.00.

Resept på klyngetenkning – fra medlemsmøte 3. februar

02.05.2015

Tirsdag 3. februar fikk medlemmene i Arktisk Marint Forum presentert hva som skal til for å etablere effektive og velfungerende næringsklynger. Erfaringer fra ulike næringsklynger viser at formalisert samarbeide i klyngeprosjekter gir resultater i form av økt samarbeide både innad i klyngen og eksternt, omsetningsvekst og bedret lønnsomhet. Spesialrådgiver Olav Bardalen presenterte Innovasjon Norge sine […]

Les hele artikkelen →

Medlemsmøte om nettverk og klynger 3. februar kl 18.00 i Forskningsparken i Breivika

01.19.2015

Tirsdag 3. februar inviterer Arktisk Marint Forum til årets første medlemsmøte. Tema for dette møtet er nettverk og klynger: Hvordan etablere klynger. Hvordan jobbe i klynger. Hvilke ressurser og hjelpemidler finnes for å etablere klynger. Hvordan finansiere klynger. Effekten av å delta i slike nettverk og klynger. Møtet holdes hos GenØk – Senter for biosikkerhet […]

Les hele artikkelen →

Omfattende rapport om sjømatindustrien lagt frem 16. desember i Tromsø

12.17.2014

Tirsdag 16. desember presenterte Tveterås utvalget sin omfattende  rapport om sjømatindustrien. Rapporten inneholder en rekke spennende og omdiskuterte endringer i norsk sjømatnæring som kan føre til en radikal omlegging av fiskeripolitikken. Rapporten kan lastes ned her.

Les hele artikkelen →

Godt frokostmøte 11. desember på Scandic Ishavshotel

12.11.2014

Torsdag 11. desember arrangerte Arktisk Marint Forum sitt siste møte for 2014. Tema for møtet var hvordan næringslivet i nord kan lobbe mot makta i Oslo. Tidligere sjefsredaktør i Nordlys, statssekretær ved statsminister kontor og nå sekretariats- og stabsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe Hans Kristian Amundsen holt et meget engasjerende og godt foredrag om hvordan nordnorsk næringsliv og institusjoner […]

Les hele artikkelen →

Blir senter for forskningsdrevet innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg

11.25.2014

Nofima er en av 17 utvalgte som fredag ble tildelt vertskap for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal bidra til å løse noen av oppdrettsnæringens hovedutfordringer som lus og dødelighet. For mer informasjon se Nofima sin pressemelding.

Les hele artikkelen →

Åpent møte tirsdag 11. november kl 18.00 på Rica Ishavshotell med Russland som tema

10.19.2014

Arktisk Marint Forum i Tromsø sitt siste møte 11. november hadde Norge – Russland som tema, og med de siste tiders hendelser med sanksjoner, importstopp og økt militær aktivitet i nord, er dette svært aktuelt nå. Til møtet hadde vi fått Rune Rafaelsen og Hans-Wilhelm Steinfeld til å fordra om dette. Begge er klare på […]

Les hele artikkelen →

Gode tilbakemeldinger fra medlemsmøtet 7. oktober hos NOFI

10.16.2014

Medlemsmøtet i Arktisk Marint Forum 7. oktober hos NOFI AS i Eidkjosen ble et flott møte med interessante presentasjoner og en «walk about» på anlegget til NOFI. Medlem av programrådet i Arktisk Marint Forum Christian Chramer har skrevet om besøket hos NOFI i sin blogg.

Les hele artikkelen →

Oppdrettslaksen blir turistattraksjon

10.01.2014

Denne uken fikk havbruksselskapet Lerøy Aurora innvilget søknaden om en visningskonsesjon i Skjervøy. Sjømatkonsernet går nye veier og har investert i en en foringsflåte som er bygd slik at den kan ta imot gjester som vil se havbruk på nært hold. Adm Dir i Lerøy Aurora Renate Larsen sier at hensikten med visningsanlegget er å styrke kunnskapen om […]

Les hele artikkelen →