Interessante foredrag på Medlemsmøtet 10. juni om marked og markedsutvikling

15. april 2014

ferskfiskTirsdag 10. juni 2014 arrangerte Arktisk marint forum sitt siste medlemsmøte før sommeren. Tema på dette møtet var marked og markedsutvikling innen sjømatnæringen.

 

Foredragsholdere denne gangen var Konsernsjef Henning Beltestad fra Lerøy Seafood Group  Markedsdirektør Børge Grønbech fra Norges Sjømatråd og Konsersjef  Tommy Torvanger fra Nergård AS.

GrønbechGrønbech fra Norges Sjømatråd fortalte om hvordan Sjømatrådet jobber for å øke etterspørselen etter norsk sjømat i ulike markeder og regioner rundt om i verden og da spesielt med fokus på merkevarebygging. Et godt eksempel på det er hvordan det har vært jobbet med Norsk Torsk den sist tiden «Råvare eller Merkevare». Børge sitt foredrag kan du se  her Arktisk marint forum 100614 endelig ver

TorvangerTommy Torvanger ga medlemmene en spennende presentasjon av Nergård konsernets integrerte virksomhet, fra fangst til marked. Torvanger fokuserte spesielt på utfordringer relatert til stabil tilgang til råvarer gjennom hele året og de utfordringene som det fører med seg at mesteparten av hvitfisken kommer på land i løpet av noen få vintermåneder. Et resultat av dette er at Nergård i 2015 vil starte med levendelagring av Torsk, eller «Ranching» som Tommy kalte det. Torvanger fortalte også hvordan Nergård jobber med å forbedre kvaliteten i fangstleddet og refererte til et interessant prosjekt hvor de har gjort forsøk med å pumpe fisk ut av trålen hvor overlevelsesgradene er 95 – 97%. Tommy Torvanger sin presentasjon kan du se her Ner 140610 Arktisk marin forum_TT

bildeHenning[1]Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group ga en meget interessant presentasjon av Lerøy Seafood Group sin integrerte virksomhet fra produksjon til salg/marked. Det ble spesielt fokusert på hva de legger bak begrepet «Seafood Innovation». Lerøy er i dag en av verdens aller største produsenter av laks og de produserer ca 3 millioner måltider om dagen basert på ulike råvarer. Det er spennende å se på hvordan de nå beveger seg fra å produsere og selge hel fisk til å være ledende i utviklingen av nye produkter og markeder. Et resultat av dette er at Lerøy har etablert produksjonsanlegg rundt om i verden for å kunne produsere og pakke produkter nærmest mulig markedet for på den måten å best mulig sikre kvaliteten på produktene. Henning var også full av lovord om Lerøy Aurora og det arbeidet som gjøres der og han var klar på at vår region har en spennende fremtid når det gjelder sjømatproduksjon. Henning Beltestad sitt foredrag kan du se her Artic forum Tromsø 10 juni 2014

 

 

 

Previous post:

Next post: