Interessant medlemsmøte i Arktisk marint forum 8. april

9. april 2014

Tirsdag 8. april ble det avholdt medlemsmøte med påfølgende middag (taps bufe) for deltakerne på Rica Ishavhotell.

Vi va så heldig og få rektor ved UiT Norges Arktiske universitet Anne Husebekk til å komme å presentere UiTs nye strategi og hva den kan bety for samarbeidet mellom UiT og det marine næringsliv i regionen. Anne Husebekk var klar på at UiT Norges arktiske universitet ønsker sterkere og nærmere kontakt med næringslivet i regionen for på den måte å bli enda bedre og tverrfaglig i sitt arbeide. Etter møtet ble Anne Huseebekk sin visjon om å etablere et verdensledende islaboratorium ved Uit Norges arktiske universitet behørig presentert i iTromsø. Husebekks presentasjon er her  2014_04_08_ArktiskMarintForum_Husebekk.

I tillegg presenterte Forskningsleder miljø Anita Evenset fra Akvaplan Niva det nye flaggskipet i Framsenteret  – MIKON, om miljøkonsekvenser av ulike former for næringsvirksomhet i nordområdene.  Målet for Mikon er å utvikle et sterkt fagmiljø ved Framsenteret som gjennom målrettet FoU virksomhet skal bygge opp kompetanse og fremskaffe kunnskap om miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet, mineralvirksomhet og annen ny næringsvirksomhet i nord. Evensets presentasjon er her Arktisk marint forum_april 2014

Concept & Technology Manager Øystein Mikelborg holdt en presentasjon av Aker Solutions og deres aktiviteter i Nord Norge og Tromsø spesielt. Det ble og gitt en presentasjon av hva Aker Solutions ser på som de største utfordringene når det gjelder petroleumsutvikling i våre områder. Utfordringene er flere , de er kompliserte og det kommer til å koste å løse disse, men det er ikke umulig i følge Aker Solutions. Utfordringer og problemstillinger relatert til utbyggingen av Johan Kasberg funnet i Barentshavet ble omtalt som egen sak i Avisa Nordlys nå rett før påske. Mikelborgs presentasjon er her AKSO NN AMF 08.04.2014

Previous post:

Next post: