Blir senter for forskningsdrevet innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg

25. november 2014

Nofima er en av 17 utvalgte som fredag ble tildelt vertskap for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal bidra til å løse noen av oppdrettsnæringens hovedutfordringer som lus og dødelighet. For mer informasjon se Nofima sin pressemelding.

Previous post:

Next post: