Godt besøk på medlemsmøtet 25 februar

27. februar 2014

Årets første medlemsmøte i Arktisk marint forum ble arrangert tirsdag 25 februar på Clarion Hotel Bryggen i Tromsø. Overordnet tema for møtet var hvordan klynger og nettverk kan bidra til at vi blir  bedre og utvikler vår virksomhet.

Foredragsholderne Professor ved UiT Rolf Anker Ims, Professor ved UiT Paul Friedrich Wassman og Daglig leder Fiskeriforum Ves Tanja Hoel snakket alle om viktigheten av å jobbe samme på tvers av fagmiljøer, nasjonaliteter og markeder for å skape IMG_1918konkurransedyktige nettverk og klynger. Dette for å løse avanserte forskningsoppgaver så vel som for å skape konkurransedyktige internasjonale næringer og næringsklynger.  Det viktigste er at komplementerende og til dels konkurrerende miljøer kommer sammen og definerer hva som er viktig og riktig for at alle skal kunne lykkes innenfor sine områder. Det og etablere nettverk og klynger for på den måten og formalisere samarbeidet så alle på som hensiktsmessig og de er enig om at det er viktig å dele kunnskap og erfaringer for å kunne bli best.

 

Previous post:

Next post: