Medlemsskap

Arktisk Marint Forum har 4-6 arrangementer årlig, og det kreves medlemskap i forumet for å delta på møtene.

Årlig deltakeravgift er kr. 20 000. Dette gir deltakelse for to personer per bedrift per møte, som vil inkludere både foredrag og middag. Møtene vil være åpne for pressen.

Dersom din virksomhet ønsker å slutte seg til Arktisk Marint Forum, vennligst send en bekreftende epost til Vibeke Tannvik (vibeke.tannvik nho.no), prosjektleder for Arktisk Marint Forum.

Følgende virksomheter er medlemmer per 01. juli 2015