Om oss

Tromsø og Nord-Norge har alltid hatt en sentral plass i norsk arktisk historie. Det er nå tid for å føre denne arven inn i en ny og spennende tidsalder.

Nordområdesatsingen skisserer ikke bare muligheter, men også utfordringer til våre nærings- og kunnskapsmiljø. Arktis, og særlig de marine ressurser, vil i økende grad bli preget av sektorinteresser, internasjonal politikk og miljøspørsmål.

For oss som bor og lever i nord er det nå avgjørende viktig at vi samler kreftene og tar eierskap til de viktigste problemstillingene.

Derfor ble Arktisk marint forum stiftet 27. februar 2012 i Tromsø.

Sentrale næringslivsaktører og forskningsinstitusjoner står bak initiativet, med mål om å samle aktører som har det marine miljø som en viktig del av sin virksomhet. Sammen ønsker vi å øke kunnskapen om havet og om hverandre, og på den måten skape solide nettverk for økt samarbeid innad og på tvers av sektorer.

Forumets arbeidsform vil være å skape en møteplass for kunnskap og åpen diskusjon. Forumet skal være en attraktiv talerstol, og lyttepost, for næringslivsledere, politikere og andre ressurspersoner på nasjonalt, internasjonalt eller lokalt nivå som kan bidra til å opplyse og inspirere forsamlingen.

Møtene vil holdes på ettermiddagstid, med hyppighet 4-6 ganger i året, og legges til Tromsø.

Det kreves medlemskap i forumet for å delta på møtene, men utover det stilles det ingen krav til kvalifikasjoner blant de deltakende virksomheter.

Møtene vil være åpne for pressen.