8. oktober 2013: Gahr Støre oppsummerer de åtte siste årene med Nordområde-politikk

10.03.2013

På kort varsel har Arktisk Marint Forum fått ja fra tidligere utenriksminister og nå helseminister Jonas Gahr Støre til å holde et foredrag. Seks dager før Stoltenberg-regjeringen går av tar Gahr Støre oss gjennom hans  reise på hva som har skjedd i Nordområde-politikken de åtte siste årene.

Les hele artikkelen →

Innovasjon Norge støtter AMF

08.12.2013

Arktisk Marint Forum har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge for tre år fremover. Med dette har forumet fått større handlingsrom og mulighet til videre utvikling slik at det blir et sterkt og nyttig  nettverk for bedriftene i regionen.

Les hele artikkelen →

15. mai 2013: Hva vil Høyre med havet?

04.23.2013
Thumbnail image for 15. mai 2013: Hva vil Høyre med havet?

Frank Bakke-Jensen, Høyres fiskeripolitiske talsmann, har valgt følgende tittel på sitt foredrag for Arktisk Marint Forum 15. mai: «Hva vil Høyre med havet?»

Les hele artikkelen →

Styrker det administrative arbeidet

03.11.2013

Det administrative arbeidet rundt  Arktisk Marint Forum styrkes. Som prosjekteier mener Nofima dette er nødvendig for at man skal profesjonalisere driften av forumet. Næringsforeningen i Tromsøregionen påtar seg sekretariatsfunksjonen, mens Heidi Johansen i HJConsulting tilrettelegger møtene.

Les hele artikkelen →

Minister åpner nytt forum i nord

05.24.2012
Thumbnail image for Minister åpner nytt forum i nord

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen blir første taler i det nystartede Arktisk marint forum i Tromsø, som avholder sitt første møte den 30. mai 2012.

Les hele artikkelen →

30. mai 2012: «Tromsøs rolle i nordområdene»

05.24.2012

Onsdag 30. mai, kl. 16.30-20.00, arrangeres Forumets første møte under hovedoverskriften «Tromsøs rolle i nordområdene».

Les hele artikkelen →