Programrådet

Programrådet har i 2015 følgende medlemmer:

  • Christian Chramer, Direktør NHO Troms og Svalbard. Leder av programrådet.
  • Kathrine Tveiterås, Instituttleder Fiskerihøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet
  • Geir Seljeseth, Rådgiver/samfunnskontakt Nord-Norge Norsk olje og gass
  • Liv Bortne Ulriksen, Konserndirektør SpareBank1 Nord-Norge
  • Arne Karlsen, CFO Nergård AS
  • Olav Småbakk, Leder Produksjon/Teknologi og Utvikling NOFI AS