Prosjektleder engasjert fra januar

2. desember 2013

kongsli200Trond Arne Kongsli (50) starter i januar 2014 som prosjektleder for Arktisk Marint Forum. Viktigste oppgave blir planlegging og gjennomføring av forumets møter.

Sentrale næringslivsaktører og forskningsinstitusjoner står bak initiativet Arktisk Marint Forum som samler aktører som har det marine miljø som en viktig del av sin virksomhet. Tidligere i år fikk forumet støtte fra Innovasjon Norge og har dermed et økonomisk fundament som styrker utviklingen av forumet.

– Et slikt nettverk har verdi for vår region og andre som vil delta. Sammen ønsker vi å øke kunnskapen om havet og om hverandre, og på den måten skape solide nettverk for økt samarbeid innad og på tvers av sektorer, sier Trond Arne Kongsli som kommer fra en stilling i kommunikasjonsavdelingen på Universitetet i Tromsø.

Kongsli har tidligere jobbet i bedrifter som Telenor, Sparebanken Nord-Norge, Troms Kraft og UiT Norges Arktiske Universitet.

Gjennom mange år som leder, styremedlem og styreleder i ulike typer bedrifter og organisasjoner og med ulike former for eierskap har Kongsli erfaring innen selskapsledelse, prosjektledelse og salgs/markeds- ledelse.

Bergen og Hordaland er en region som jobber meget bra med nettverk og klynger, og noe av inspirasjonen er hentet derfra. Skal Arktisk Marint Forum lykkes bedre, må arbeidet profesjonaliseres. Med prosjektleder på plass sikrer forumet seg 4-5 møter årlig i tillegg til 10-12 nyhetsbrev og jevnlig oppdatering av nettsiden.

Forumet tar også målsetting av seg å øke medlemsmassen som per dags dato består av 32 bedrifter. Programrådet har gitt klarsignal for at bedrifter utenfor regionen også kan tegne seg for medlemskap.

Previous post:

Next post: