Resept på klyngetenkning – fra medlemsmøte 3. februar

5. februar 2015

Innovation ClusterTirsdag 3. februar fikk medlemmene i Arktisk Marint Forum presentert hva som skal til for å etablere effektive og velfungerende næringsklynger. Erfaringer fra ulike næringsklynger viser at formalisert samarbeide i klyngeprosjekter gir resultater i form av økt samarbeide både innad i klyngen og eksternt, omsetningsvekst og bedret lønnsomhet.

  • Spesialrådgiver Olav Bardalen presenterte Innovasjon Norge sine «tilbud» for utvikling av klynger og nettverk, hvilke kriterier som ligge til grunn for utvelgelse av nye klyngeprosjekter og hvordan de følger opp slike klyngeprosjekter. Olav Bardalen sin presentasjon kan lastes ned her 2015_02_03 AMF_olav bardalen
  • CEO Anne Grete Ellingsen i GCE|NODE i Kristiansand ga oss et innblikk i NODE klyngens bakgrunn og «liv» frem til at de ble Global Center og Expertice i 2014. Hun delte også klyngens 10 bud med forumets medlemmer. Anne Grete Ellingsen sin presentasjon kan lastes ned her 2015. 02.03 Artisk Forum Tromsø.
  • Direktør Anne Ingeborg Myhr ga en presentasjon av GenØk – senter for biosikkerhet sitt mangfoldige og spennende virke for å sikre trygg bruk av bioteknologi. GenØk jobber ikke bare i Norge, men har hele verden som sin arena. Anne Ingeborg Myhr sin presentasjon kan lastes ned her GenØk_Marin arktis 03feb15

Previous post:

Next post: